Cách Ngồi Thiền Tại Nhà Đúng Biện Pháp

It vấn đề bắt buộc quan tâm Thời điểm Tập Thiền Định.

– Không nên chờ đợi thiền định sẽ được hệ quả gì, cộng thêm đừng để tâm xung quanh bản thân đã diễn đến điều gì, nên làm cho tư tưởng luôn không lo âu.Những gì mà Thiền muốn hiển lộ cho bạn thì Thiền sẽ chỉ dạy đến bạn
– Không nên lo âu, trong đợi dù là điều gì, bởi vì thiền tập không có tính chạy theo, và không có cố sức bạo lực gì.Cứ để sức lực Thiền Định của tất cả mọi người thoải mái với thường xuyên, hãy cứ relax với thiền ngọc thiền là gì
– Tập Thiền 1 phương thức thư giản,nhẹ nhàng, đừng nên vội vã, hấp tấp .Nên thời giờ tập thêm phát triển để có thể đạt được hầu hết những thứ cần thiết. Cần nên sự nhẫn nại

– Cần phải nhìn nhận một cách bình đẳng mọi thứ dù bất cứ bất kể thứ gì tiếp diễn với cá nhân bạn
– giữ cảm xúc luôn luôn thư thái . Với rèn luyện phuong pháp bỏ qua hầu hết số điều đã và đang hiện đến.
– Hãy đồng ý cộng thêm hài lòng những sự hiểu biết của chính bạn, cho dù là kiến thức chính bạn không thích.Đừng bao giờ không hài lòng với chính bản thân bạn , hãy nên chấp thuận những điều bạn đang có
– Điều đặc biệt nhất sẽ là bạn.Bản thân các bạn sẽ không hoàn hảo, tuy vậy bản thân bạn là tất cả những điều cá nhân bạn sẽ phải hoạt động với cùng quy trình trở thành “một ai đó”
– Xem điều ghập ghềnh như là một thử thách cũng coi các khó khăn ấy là vài cơ hội để học và lớn khôn.
– Tuyệt đối đừng cho mọi việc đè nặng trong suy nghĩ. Tất cả các bạn không nhất thiết phải xử lý hầu hết mọi điều. Sự nghĩ lung tung không cức thoát mọi người thoát khỏi hố bẫy. Lúc Thiền Định, linh hồn được thanh tịnh hóa một cách tự nhiên chính vì việc tỉnh thức, bởi sự quán tâm lặng lẽ .
– Có khả năng bạn thành ra 1 cá nhân thâm độc nếu như mọi người chứa tính tham vọn hay là ganh ghét.

Nguồn: kimtuthap.org/thien-dinh/phuong-phap-anapanasati.html