Tư Vấn Cpu Đối Với Máy Tính Để Bàn Tốt Nhất Hiện Nay

 

Tư Vấn Đắn Do Về Bộ Xử Lí Core I5 Và I7

– CPU không phải là bộ phận ưu tiên số 1 vì mục tiêu sản xuất máy tính cá nhân không phải là để có một computer mạnh về tính toán. Bởi vậy, Người Dùng không phải là đắn đo khi mua một máy tính cá nhân có CPU vừa phải cho các phần khác, trừ phi bạn mua máy để tính. mua laptop cu

Về chương trình khắc phục:

Khi mua máy tính hay chip rời thì cái đầu tiên bạn nghĩ đến sẽ là tốc độ xử lý của bộ vi xử lý là tần số xung giải quyết thông tin. thông số kỹ thuật này được quảng bá hoặc ghi trục tiếp trên mặt hàng tính bằng đơn vị Ghz (Gigahertz). vì thế một CPU có tốc độ nhanh hay chậm thì quy định bởi thông số kỹ thuật Ghz phải cao hay thấp. Hơn nữa một bộ vi xử lý loại thấp có Ghz cao cũng không bằng được một bộ vi xử lý loại cao cấp nhưng có Ghz kém hơn.